Varainhankinta

23.05.2018, Varainhankinta


Varainhankinnan keinoja on useita ja eri vaihtoehtoja miettiessä onkin hyvä heti alusta lähtien päättää varainhankinnan yhteiset pelisäännöt. Onko varainhankinnasta vastuussa vain tietty joukko vai lähdetäänkö siitä, että jokainen osallistuu tasapuolisesti varainhankintaan? Mitä yksittäisiä varainhankinnan keinoja aiotaan hyödyntää? Onko porukassa jo valmiiksi varainhankinnan ammattilaisia, entä tiedossa mahdollisia lahjoittajatahoja? Minkälaista summaa lähdetään tavoittelemaan ja minkälaisia riskejä varainhankinnassa ollaan valmiita ottamaan?

Kenen vastuulla varainhankinta on?

Tyypillisimpiä varainhankinnan kohteita ovat juuri luokkaretket ja leirikoulut. Ja tyypillistä niissä on se, että rahan tarvitsijat ovat alaikäisiä ja varainkeruu on muiden kuin rahaa varsinaisesti tarvitsevien vastuulla. Hyvä puoli asiassa on se, että oppilaiden vanhemmista saattaa jo lähtökohtaisesti löytyä hyviä varainhankinnan resursseja. Joko itse varainhankintaan liittyvissä tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia tai sellaisia, joilla on varainhankintaa helpottavia suhteita. Jos esimerkiksi halutaan järjestää tapahtuma, mihin myydään pääsylippuja, niin suhteilla saatava ilmainen tila on jo suuri etu.

Varainhankinnan keinona tapahtumien järjestäminen

Hyviä varainhankinnan keinoja ovat erilaiset tapahtumat, jotka houkuttelevat paikalle paljon osallistujia. Voidaan järjestää festarit, mihin palkataan yksi tai useampia esiintyjiä. Hyviä esiintyjiä voivat olla esimerkiksi oman paikkakunnan musiikinharrastajat tai bändit, jotka eivät vaadi isoja esiintymispalkkioita. Toinen esimerkki tapahtumasta varainhankinatakeinona on kirpputorin järjestäminen. Jos kirpputoritila saadaan käyttöön edullisesti, niin pöytien myynnistä saatava tulo tuo hyvän lisän varainkeruuseen.

Tuotemyynnillä varmaa lisätuloa tapahtumien yhteydessä
Isompien varainhankintatapojen kohdalla on tärkeää miettiä, mistä tuotto-odotus tulee. Mitä suurempi tapahtuma, niin sitä suuremmat kiinteät kulut ja sitä kautta myös suuremmat riskit. Kannattaakin aina miettiä, minkälaisilla täydentävillä varainhankinnan keinoilla riskejä voi pienentää. Festareilla voi esimerkiksi olla buffetti, jossa myytävät tuotteet tehdään itse tai tilataan helposti Sponssiboxin kautta. Kirpputorilla voidaan puolestaan pitää arpajaiset. Arpajaisvoittoja on yleensä helppo saada lahjoituksena ja arpojen halpa hinta suhteessa mahdolliseen voittoon tekee varainhankinnan arpamyynnillä helpoksi. Kirpputorit houkuttelevat aina paikalle paljon ihmisiä ja siihen oheen on helppo rakentaa esimerkiksi karkkien myyntipiste.

Varainkeruun jakautuminen tasapuolisesti
Tapahtumien kohdalla on usein luonnollista, että vastuussa on pienempi porukka, mikä tekee päätökset ja kantaa vastuun. Siksi erilaiset tuotteiden myyntikampanjat tapahtumien ohessa ovat loistava keino tasata varainkeruun vastuuta kaikille. Jokainen on tuotemyynnin kautta vastuussa omasta varainhankintaosuudestaan.