Rahaa yhdistykselleRAHAA YHDISTYKSELLE – YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITTAMINEN
Yhdistykset ovat yleishyödyllisiä toimijoita, joiden toiminnan jatkuvuus perustuu jatkuvaan ulkopuolisen rahoituksen hankintaan. Yhdistystoiminnassa mukana olevien onkin säännöllisesti kysyttävä itseltään; mistä rahaa yhdistykselle?

Rahaa yhdistyksen perustoimintaan

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat mahdollisuuksia hakea rahaa yhdistyksille ja yhteisöille. Verkosta löytyy useita sivustoja, joille on kootusti kerätty tietoa rahoitusta tarjoavien tahojen ohjelmista, rahanhakukanavista sekä esimerkkejä yhdistysten saamista apurahoista. Tunnusomaista säätiöiden ja rahastojen tarjoamille rahoitusvaihtoehdoille on se, että niissä on vuosittain tietty hakuaika ja että hakemusten käsittelyyn saattaa kulua pitkäkin aika. Yhdistyksen toiminnan tulee siis olla hyvin suunniteltua ja rahaa on osattava hakea ajoissa. Huomioitavaa on myös se, että eri rahan keräämisen tavat on oltava kirjattuna yhdistyksen sääntöihin.

Erilaisten yhdistyksen hankkeiden ja kampanjoiden rahoittaminen

Varsinaisen toiminnan lisäksi monet yhdistykset tuottavat ja osallistuvat toimintavuoden aikana erilaisiin yksittäisiin hankkeisiin ja kampanjoihin, joita ei toiminnan perusrahoituksen hankinnassa ole osattu ottaa huomioon. Tällaisessa tilanteessa hyviä tapoja hankkia rahaa yhdistykselle ovat erilaiset joustavat ja nopean rahankeruun mahdollistavat tuotteiden myyntikampanjat. Yhden tällaisen vaihtoehdon tarjoaa Sponssiboxi. Myyntikampanjan organisoiminen on helppoa, koska tuotteiden tilaaminen, hinnoittelu ja maksaminen on tehty asiakkaille mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tuotteiden toimitus on nopeaa ja tilausmäärän voi asettaa sen perusteella, paljonko rahaa tarvitaan.

Yleishyödyllisen toiminnan tukeminen on myös kilpailuvaltti
Kun tuotteiden myymiseen ja ostamiseen liittyy yleishyödyllinen tarkoitus, toimii se samalla yrityksen kilpailuvalttina. Yritys voi hyödyntää ostamiaan tuotteita asiakastilaisuuksissaan; tuoda esille sen, että on antanut rahaa yhdistykselle ja on siten osa yhteiskuntavastuuta. Näin ostaja saa itse tuotteen lisäksi mahdollisuuden tuoda esille omaa arvomaailmaansa yleishyödyllisen toiminnan tukemisessa. Tätä kannattaa myös yhdistyksen korostaa hankkiessaan rahaa myymällä tuotteita yrityksen työntekijöille.

Yhdistyksen jäsenten sitouttaminen toimintaan
Yleinen käytäntö on, että yhdistys kerää rahaa toimintaansa hankkimalla jäseniä ja perimällä jäsenmaksuja. Vastineeksi yhdistys tarjoaa esimerkiksi edunvalvontaa tai palveluja. Monesti tämä saattaa riittää kasvattamaan jäsenmäärää ja pitämään jo hankitut jäsenet mukana yhdistyksen toiminnassa. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että mitä enemmän jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan, sitä paremmin he sitoutuvat jäsenyyteen. Yksi mahdollisuus osallistumiseen on rahan kerääminen yhdistykselle. Rahoituspohjan ymmärtäminen auttaa jäseniä toiminnan tavoitteiden asettamisessa, antaa merkityksellisyyden tunteen sekä mahdollisuuden vaikuttaa. Rahan kerääminen yhdistykselle ei ole siis pelkästään velvoite, vaan myös motivaatio yhdistystoimintaan osallistumiselle, mitä kaikkien yhdistysten kannattaa miettiä rahoituskeinoja pohtiessaan.

Täältä löydät laskurin, jolla voit laskea palkkion määrän.